Bạn đã trên 13 tuổi?

ĐÚNG SAI

Do you have permission from your parents to visit Mentos.com?

ĐÚNG

Mentos Fans

Theo dõi ngay Fanpage của Mentos để cập nhật, tìm hiểu thông tin sản phẩm và cùng thảo luận bạn nhé!

Chia sẻ cho bạn bè