Bạn đã trên 13 tuổi?

ĐÚNG SAI

Do you have permission from your parents to visit Mentos.com?

ĐÚNG

Mentos Phá Băng Khoảng Cách

Mentos Phá Băng Khoảng Cách

Thật đơn giản để kết nối mọi người lại với nhau, với một sự giúp đỡ nho nhỏ từ Mentos nhé!

Mua ngay tại: Lazada: https://www.lazada.vn/shop/perfetti-van-melle

Tiki: https://tiki.vn/perfetti-van-melle/c16810

Shopee: https://shopee.vn/collections/72890

Chia sẻ cho bạn bè