Bạn đã trên 13 tuổi?

ĐÚNG SAI

Do you have permission from your parents to visit Mentos.com?

ĐÚNG

Sing Gum Mentos Fresh Action | Cực Sảng Khoái - TVC 30s

Sing Gum Mentos Fresh Action Cực Sảng Khoái - Thêm 25% Hương Bạc Hà - Khuynh Diệp.
Mentos Phá Băng Khoảng Cách.

Mua ngay tại: Lazada: https://www.lazada.vn/shop/perfetti-van-melle

Tiki: https://tiki.vn/perfetti-van-melle/c16810

Shopee: https://shopee.vn/collections/72890

Chia sẻ cho bạn bè