Bạn đã trên 13 tuổi?

ĐÚNG SAI

Do you have permission from your parents to visit Mentos.com?

ĐÚNG

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thắc mắc về Mentos? Giải đáp ngay nhé!

Chia sẻ cho bạn bè