fresh-snow
  • Home
  • san pham
  • kẹo nhai complimentos hương bạc hà hộp 16 thỏi

Kẹo nhai Complimentos hương bạc hà hộp 16 thỏi

Mentos đã trở lại và lợi hại hơn xưa với những tin nhắn nho nhỏ nhưng đầy yêu thương trên mỗi thanh kẹo. Hương bạc hà truyền thống chưa từng làm phật ý bất kỳ tín đồ kẹo Mentos nào bởi sự ngọt thanh và the mát bất tận. Complimentos với giao diện mới vô cùng tinh tế sẽ cùng bạn vượt ngàn cung đường và lan tỏa yêu thương đến khắp nơi