Bảo mật

Chính Sách Bảo Mật này đặt ra chính sách bảo mật liên quan đến việc thu thập, xử lý, lưu trữ, tiết lộ và ghi nhớ (sử dụng "cookies") thông tin cá nhân trên (các) trang web của Perfetti Van Melle (Việt Nam) (“Trang Web”).

1. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là một vấn đề quan trọng đối với Perfetti Van Melle (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “chúng tôi/của chúng tôi”). Đó là một phần của các chính sách cơ bản của chúng tôi: chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân được bạn cung cấp theo các quy định của pháp luật và chỉ cho mục đích cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, cũng như cho các mục đích mà bạn đã đồng ý. Trước khi truy cập vào Trang Web, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về dữ liệu nào chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp và mục đích cho việc thu thập và sử dụng dữ liệu đó.

Chúng tôi sẽ bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Để bảo đảm an ninh và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp và yêu cầu người nhận dữ liệu cá nhân của bạn cũng sẽ làm như vậy. Chúng tôi sẽ lưu dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích đã đề cập ở trên. Sau khoảng thời gian này, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa.

Trang Web sẽ tuân thủ pháp luật trong việc thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu và sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu truy cập nào phù hợp với quy định của pháp luật. Trang Web sẽ chỉ sử dụng dữ liệu theo những cách liên quan đến việc thực hiện các mục đích và chức năng hợp pháp của nó và theo cách không ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân. Chúng tôi sẽ cẩn trọng trong việc thu thập, xử lý và lưu trữ bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào và sẽ làm hết sức để giữ cho tất cả dữ liệu đều chính xác và an toàn. Bằng cách truy cập vào Trang Web, bạn đồng ý với việc xử lý này và đảm bảo rằng tất cả dữ liệu và tài liệu được bạn cung cấp, tải lên và/hoặc lưu trữ là chính xác.

2. Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm tất cả các thông tin về hoàn cảnh cá nhân hoặc hoàn cảnh thực tế của bất kỳ cá nhân cụ thể hoặc có thể xác định. Dữ liệu cá nhân cũng có thể bao gồm địa chỉ email, họ, tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh, địa chỉ và số điện thoại, trạng thái gia đình, trình độ học vấn, nghề nghiệp, v.v. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ khách truy cập Trang Web của chúng tôi khi được đề nghị bởi người truy cập và vì cần thiết cho các mục đích liên lạc với người truy cập đó hoặc khi việc thu thập là cần thiết để người truy cập có thể tham gia vào một số dịch vụ nhất định. Ví dụ: truy cập vào các chương trình tiếp thị và quảng cáo hoặc một số tính năng nhất định do chúng tôi hoặc bên thứ ba cung cấp, nếu bạn quyết định tham gia.

Thông qua các liên kết trên Trang Web của chúng tôi, bạn có thể được chuyển đến các dịch vụ internet của bên thứ ba và bên thứ ba có thể tự thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Có thể bạn sẽ được yêu cầu đăng ký và tiết lộ một số dữ liệu cá nhân cho việc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. Các nhà khai thác các trang internet là bên chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ đó và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Họ có thể thông báo với bạn về chính sách bảo mật của mình liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ được các công ty này bảo vệ giống như cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn.

3. Xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong phạm vi mà bạn đã đồng ý và/hoặc điều này là cần thiết cho việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cụ thể, trường hợp sau là trường hợp chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn sau khi bạn yêu cầu và cho mục đích giao tiếp, ví dụ là để bạn truy cập các nội dung nhất định hoặc để chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Đối với các mục đích này, dữ liệu của bạn được lưu trên một máy chủ tập trung nằm ở Vương quốc Anh mà không thể truy cập trái phép bởi các bên thứ ba. Nếu bạn đã tự nguyện đồng ý cung cấp các thông tin, chúng tôi có thể sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân cho mục đích nghiên cứu thị trường hoặc tạo thống kê hoặc cho mục đích quảng cáo, cho các công ty khác được liên kết với chúng tôi (bao gồm bên ngoài Châu Âu). Người Truy Cập sẽ chỉ được liên hệ với mục đích quảng cáo nếu họ đã đồng ý. Chúng tôi sẽ không bán hoặc trao đổi dữ liệu cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào với các công ty bên thứ ba không là công ty liên kết với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tạo bất kỳ hồ sơ người dùng hoặc hồ sơ về sở thích dựa trên cơ sở dữ liệu cá nhân của bạn.

4. Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân bên ngoài Châu Âu

Trong phạm vi mà chúng tôi thực sự thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, các hoạt động này sẽ được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Các quy định này, trong một số trường hợp nhất định, có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn cho việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân. Trước khi bạn gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi khi sử dụng Trang Web, một tuyên bố đồng ý sẽ tự động xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn. Tuyên bố chấp thuận này sẽ thông báo cho bạn về việc sử dụng dữ liệu cá nhân và việc chuyển dữ liệu cá nhân từ Việt Nam đến các công ty liên kết của chúng tôi tại Liên minh châu Âu và bên ngoài Liên minh Châu Âu, nơi mức độ bảo vệ dữ liệu có thể thấp hơn Việt Nam và chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ bất kỳ tuyên bố chấp thuận nào xuất hiện trên màn hình của bạn. Nếu bạn đồng ý với tuyên bố về việc tự nguyện và thể rõ sự chấp thuận của bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này, bao gồm cả việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, vui lòng đánh dấu vào ô để thể hiện sự đồng ý của bạn. Bạn có thể hủy bỏ sự chấp thuận của bạn bất cứ lúc nào bằng cách gửi văn bản cho chúng tôi theo địa chỉ: Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam)– địa chỉ: Lô N, Đường 26, KCN Sóng Thần 2, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Bạn có thể công bố sự hủy bỏ chấp thuận của bạn bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xóa ngay dữ liệu cá nhân được lưu trữ của bạn.

5. Yêu Cầu liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân

Hơn nữa, bạn có thể, vào bất kỳ lúc nào và hoàn toàn miễn phí, yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn đang được chúng tôi lưu trữ cũng như bất kỳ tuyên bố chấp thuận nào của bạn, bằng cách gửi văn bản thông báo yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ: Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam)– địa chỉ: Lô N, Đường 26, KCN Sóng Thần 2, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Ngoài ra, bằng cách gửi văn bản thông báo, bạn cũng có thể yêu cầu chỉnh sửa, chặn hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào không chính xác và/hoặc xóa dữ liệu của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Bạn cũng có thể sử dụng phương thức này để báo cáo bất kỳ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ nội dung không phù hợp hoặc xúc phạm nào.

6. Ghi nhớ Dữ Liệu

Trang Web có thể thu thập dữ liệu kỹ thuật về loại trình duyệt internet và hệ điều hành máy tính mà bạn sử dụng. Thông tin này không xác định bạn là cá nhân và chỉ được sử dụng để theo dõi việc sử dụng Trang Web.

Khi bạn truy cập Trang Web của chúng tôi, máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động và ghi lại vĩnh viễn một số dữ liệu kết nối như tên nhà cung cấp dịch vụ internet, trang web bạn đang truy cập cũng như ngày, thời gian truy cập, tần suất và điều hướng truy cập của bạn. Chúng tôi ghi lại dữ liệu này chỉ nhằm mục đích thống kê và sẽ không sử dụng nó theo bất kỳ cách nào khác.

6.1 Cookie

Chúng tôi sẽ ghi lại dữ liệu trên Trang Web của chúng tôi bằng cách sử dụng "cookies". Cookie là các đơn vị thông tin nhỏ được lưu trữ trên đĩa cứng của máy tính của bạn nhằm mục đích ghi nhận việc sử dụng dịch vụ được cung cấp trên Trang Web. Ngoài ra còn có "cookie dựa trên phiên" được sử dụng cho mục đích kiểm soát kết nối và sẽ vẫn lưu trong bộ nhớ chính của máy tính của bạn. Điều này có nghĩa là cookie dựa trên phiên sẽ không còn lưu trên máy tính của bạn sau khi bạn đã đóng trình duyệt. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie. Không có thông tin cá nhân nào được lưu trữ trong cookie do Trang Web cấp. Giá trị được lưu trữ trong cookie là số nhận dạng ẩn danh, không liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn có thể cung cấp trong khi truy cập. Nếu bạn không muốn nhận các cookie này, bạn có thể tắt chúng trong trình duyệt của mình. Do đó, bạn luôn có khả năng từ chối việc cài đặt một cookie trên máy tính của bạn, mặc dù làm như vậy có thể ảnh hưởng đến chức năng của Trang Web. Chúng tôi không sử dụng cookie cho mục đích quảng cáo hoặc cho việc tạo hồ sơ người dùng hoặc cho các mục đích đánh giá thương mại khác mà không có sự đồng ý của bạn. Việc sử dụng cookie chủ yếu phục vụ mục đích thống kê cũng như tuân thủ các điều kiện áp dụng cho người dùng.

Chúng tôi đã triển khai 'thiết bị' cookie. Với cookie này, chúng tôi có thể thấy khách truy cập trang web qua máy tính để bàn, máy tính bảng hay thiết bị di động.

Chúng tôi đã triển khai mã theo dõi Google Analytics chuẩn

Mô-đun Google PageSpeed ​​cho hiệu suất và bộ nhớ đệm.

Cookie Drupal (CMS) đã được triển khai tự động: Hệ thống quản lý nội dung của chúng tôi, Drupal đặt các cookie này để lưu trữ các tùy chọn giao diện người dùng.

7. Loại và sử dụng cookie trên Trang Web

Bảng dưới đây giải thích các cookie chúng tôi sử dụng và lý do chúng tôi sử dụng các loại này:

Cookie Xác Thực Biểu Mẫu: Cookie Xác Thực Biểu Mẫu được sử dụng để xác định xem người dùng có được xác thực hay không. Xác Thực Biểu Mẫu sử dụng vé xác thực được mã hóa được tạo ra khi người dùng đăng nhập vào một trang web và sau đó nó theo dõi người dùng trên toàn bộ trang web.

Cookie Google Analytics: Các cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi. Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số lượng khách truy cập vào Trang Web, nơi khách truy cập Trang Web và các trang web họ đã truy cập.

Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem loại cookie nào đã được đặt và cách quản lý và xóa chúng, hãy truy cập www.allaboutcookies.org

8. Thay đổi quyền sở hữu Trang Web

Bằng cách tuyên bố bạn đồng ý với các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này, bạn đồng ý tiết lộ cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành Trang Web tiếp theo và cho phép chủ sở hữu hoặc nhà điều hành Trang Web tiếp theo sử dụng, các dữ liệu của bạn được cung cấp cho chúng tôi, trong phạm vi chúng tôi chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến các dữ liệu này khi sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hoặc hầu hết tài sản của chúng tôi hoặc khi sáp nhập, mua hoặc bán tất cả hoặc hầu hết tài sản liên quan đến Trang Web cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành tiếp theo đó. Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hoặc hấu hết tài sản của chúng tôi, việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web biểu thị sự đồng ý tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này. Quyền thu hồi tuyên bố đã chấp thuận của bạn và việc cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vào bất cứ lúc nào, vẫn không bị ảnh hưởng. Để có thể thực hiện quyền thu hồi sự chấp thuận của bạn, bạn sẽ được thông báo trước khi bất kỳ giao dịch nào được mô tả trong Phần này xảy ra.

9. Thay đổi Chính Sách Bảo Mật này

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ lúc nào nhằm tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi quan trọng nào trong trường hợp bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu. Tùy thới điểm, chúng tôi cũng sẽ cập nhật Chính Sách Bảo Mật này để phản ánh các phản hồi của công ty và khách hàng. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính Sách Bảo Mật này để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.